Research Centre on Identity and Migration Issues
Faculty of Political Science and Communication Sciences, University of Oradea, Romania
   Home      Research      Other Projects

Dezvoltare democratica si cetatenie activa in Nord-Vestul Romaniei
Democratic Development and Active Citizenship in Nord-Western Romania

Proiectului de cercetare intitulat Cetatenie activa şi dezvoltare democratica in Nord-Vestul Romaniei  (finantat de CNCSIS, proiect tip AT, cod 93,  perioada de realizare: 2006-2007) are ca obiective principale identificarea nivelului de implicare a cetăţenilor în procesul decizional la nivel local, a modului în care construcţia instituţională influenţează această implicare şi întărirea legăturilor dintre alegători şi aleşi.

Rezultatele obtinute in cadrul acestui proiect au fost publicate intr-un volum colectiv, care include si recomandari de politici pentru eficientizarea participarii cetatenilor la procesul luarii deciziilor. Tot ca parte a proiectului, membrii echipei au publicat brosura Ghidul cetateanului activ, au prezentat patru lucrari in domeniul temei proiectului la conferinte internationale (lucrari publicate sau aflate in curs de publicare), au participat la organizarea seminarul intitulat Participarea socială, democraţia şi dezvoltarea locală. Cine, de ce şi cu ce efecte se implică? ( Oradea, 14 decembrie 2007) si au creat un Cerc pentru Cetatnia Activa (in cadrul Facultatii de Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii).

Ghidul cetateanului activ, 2007
©Copyright: Cristina Matiuta, Marius Tatar, Octavian Haragos